Tip na výlet: S Rychtářem na rychtu Zhůří

Tip na výlet: S Rychtářem na rychtu Zhůří

Bývalá osada Zhůří, jedna z osmi šumavských králováckých rychet, se nachází podél toku Křemelné.

Její vznik se datuje ještě před třicetiletou válku, kdy se dochovaly zmínky o deseti usedlostech včetně mlýna. Byla založena dřevorubci a uhlíři a oproti jiným rychtám nebyly nemovitosti rozptýleny s pozemky hned navazujícími na chalupy, ale nacházely se podél cesty a pozemky ležely až za osadou.

Jak zmiňuje informační cedule u nově vystavěné kapličky, od druhé poloviny 18. st. zde stála sklářská huť, která dávala práci místním obyvatelům.  Od začátku 18. st. zde stál kostel Nejsvětější Trojice. Postupným rozvojem osady došlo k tomu, že na začátku 20. st. zde stojí fara, škola, dvě hospody, poštovní úřad, dvě malé vodní elektrárny a byl vybudován i vodovod. Před 2. světovou válkou zde žilo více než 600 obyvatel.

Po 2. světové válce bohužel došlo k vysídlení a po roce 1952 se vznikem vojenského újezdu Dobrá Voda dokonce k postupné demolici všech objektů.

Na Zhůří, keré bývá také uváděno jako Kepelské Zhůří, aby nedošlo k záměně se Zhůřím u Horské Kvildy, je možno se dostat nenáročnými procházkami ze Starého Brunstu (u silnice z Klatov na Železnou Rudu), z Keplů nebo nedaleké Staré Huti.