Tip na šumavský výlet: Paště a Velký Babylon

Tip na šumavský výlet: Paště a Velký Babylon

Kromě zaniklé vesnice Paště a Velkého Babylonu uvidíme na dnešním výletu nad řekou Otavou mimo jiné také jeden unikátní šumavský smrk.

Putování začíná těsně po soutoku Vydry s Křemelnou u Čeňkovy pily. Podél pravého břehu řeky Otavy (obr 1) vede silnice směřující do Rejštejna, my míříme z údolí řeky přes Paštěcký most na protější stranu, abychom stoupali vzhůru k Předním Paštím, tam se podíváme při zpáteční cestě, nyní odbočujeme těsně před doprava k bývalému dvorci Ebenwiesenhof, který stával v sousedství bývalých zlatých štol. Dříve stojící dřevěnou kapličku z 15 st., která sloužila k modlitbám za zdraví horníků i za nalezení zlata, připomíná nová kamenná kaplička (obr 2).

Další zastávkou po cestě jsou zbytky bývalého mlýna Jaglmühle (obr 3) na potoce Wunderbach, v překladu Čarovný potok. O kousek výše stávala samota Stimling, kde kromě patrných základů obydlí, které zde stávalo, můžeme obdivovat více než 150 let starý smrk s neobvyklým uspořádáním větví, jak můžete vidět na fotografiích 4 a 5.

V zhruba polovině putování se dostáváme na nejvyšší bod výletu, k Velkému Babylonu. Dřívější sklárna s pár domy je minulostí, stojí zde jen jedna nová stavba. A protože jsme na kopci, jsem odměněni krásným výhledem do krajiny v čele s Huťskou horou (obr 6,7).

Nyní směřujeme k Paštím (obr 8), které se skládaly ze tří částí – Zadních, Prostředních a Předních. Ani se nechce věřit, že kdysi stála v Předních Paštích škola. Všechny stavby byly v padesátých letech 20. století zničeny kvůli budování vojenského výcvikového prostoru Dobrá Voda. Jako vzpomínka na léta minulá byly nově postaveny kapličky v Předních a Zadních Paštích. U kapličky v Zadních Paštích se nachází umrlčí prkna (obr 9,10), která připomínají tragédii zdejší rodiny Scheinostů. Během několika dní v roce 1918 zemřelo na těžkou chřipku pět dospělých, do té do doby zdravých osob.

Kudy dnešní krásná cesta po zaniklých osadách a samotách vedla, vidíte na mapce.